Vesti

 • Predstavljen Digitalni atlas klime Srbije: Novi korak ka planiranju prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove

  U Beogradu, 31. oktobra 2022. godine je održan ,,Dijalog o klimatskim promenama”, sa ciljem da svi relevantni akteri u društvu budu podstaknuti da adekvatno i blagovremeno odgovore na izazov klimatskih promena. Tokom dijaloga, zvanično je lansiran Digitalni atlas klime Srbije razvijen u okviru projekta „Unapređenje srednjoročnog i dugoročnog planiranja mera prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove u Republici Srbiji – NAP projekat“ koji spovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i uz finansijsku podršku Zelenog klimatskog fonda (GCF).

  Digitalni atlas klime je online platforma koja na osnovu meteoroloških i geoprostornih podataka daje uvid u trenutne i buduće promene klime, i po prvi put omogućava sveobuhvatno i besplatno informisanje o klimatskim promenama i njihovim posledicama u Srbiji. Na Digitalnom atlasu je moguće pratiti veliki broj promenljivih – temperatura, padavina, ali i specifične vrednosti kao što su dužina toplotnih talasa ili broj mraznih dana i to na nivou cele države, regiona ili svake pojedinačne opštine. Sam atlas je razvijen u saradnji sa Fizičkim fakultetom u Beogradu, a zasnovan na podacima iz inicijative CORDEX Svetskog programa za istraživanje klime, kao i na podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

  Digitalni atlas klime je predstavio dr Vladimir Đurđević, profesor sa Fizičkog fakulteta u Beogradu i učesnik u izradi Digitalnog atlasa, “Osnovna funkcija portala je podrška državnoj upravi i lokalnim samoupravama u prilagođavanju na klimatske promene”. Profesor Đurđević je najavio radionice za zainteresovane korisnike – naučnike, privrednike, predstavnike lokalnih samouprava, kako bi savladali upotrebu atlasa i koristili dobijene podatke za planiranje adaptacije na klimatske promene na lokalnom ili nacionalnom nivou.

  U međuvremenu, budite slobodni da se uputite na Digitalni atlas klime u Srbiji i sami probajte da iskoristite njegove funkcionalnosti – postoji i uputstvo za upotrebu da pomogne u prvim koracima.

 • Javni poziv za prikupljanje izjava o zainteresovanosti za podršku u izradi programa specijalističkih/master studija u oblasti klimatskih promena, uključujući prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove

  Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), raspisuje javni poziv za podnošenje izjava o zainteresovanosti za dobijanje podrške u izradi multidisciplinarnog programa specijalističkih/master studija na temu klimatskih promena, uključujući prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove. Poziv je raspisan u okviru projekta „Unapređenje srednjoročnog i dugoročnog planiranja mera prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove u Republici Srbiji“, koji UNDP realizuje uz podršku Zelenog klimatskog fonda, Ministarstva zaštite životne sredine i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

  Cilj poziva

  Klimatske promene, kao jedan on najvećih izazova za društvo i ekonomiju, nameću i potrebu obrazovanja stručnog kadra koji može da odgovori na brojne izazove u svim sektorima privrede, zaštiti životne sredine, zaštiti zdravlja, kreiranju politika, itd. S obzirom na prirodu ove teme, neophodno je primeniti multidisciplinarni pristup u osmišljavanju studijskog programa koji bi odgovorio na ove izazove.

  Ovim pozivom UNDP želi da prikupi izjave zainteresovanosti visokoškolskih ustanova/univerziteta za dobijanje podrške u razvijanju multidisciplinarnog specijalističkog/master programa na temu klimatskih promena, uključujući prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove.

  Ko može da se prijavi?

  Poziv za podnošenje izjava o zainteresovanosti namenjen je visokoškolskim ustanovama/univerzitetima akreditovanim u skladu sa zakonom i propisanim postupkom i standardima za akreditaciju, a koji planiraju izradu, sprovođenje i akreditaciju novog multidisciplinarnog studijskog programa specijalističkih/master studija (ili su u fazi izrade) u oblasti klimatskih promena, uključujući prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove.

  Vremenski okvir poziva

  10. jun 2022. Otvaranje javnog poziva
  30. jun 2022. Rok za dostavu prijava
  15. jul 2022. Rezultati javnog poziva

  Smernice za prijavljivanje na javni poziv i onlajn formular dostupni su na sledećem linku:

  Smernice za prijavljivanje na javni poziv

  Onlajn formular 

 • Okrugli sto na temu „Klimatološki podaci u službi prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove“ u okviru NAP projekta

  U Beogradu 16. Marta 2022. godine održan je okrugli sto pod nazivom „Klimatološki podaci u službi prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove“ u okviru projekta „Unapređenje srednjoročnog i dugoročnog planiranja mera prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove u Republici Srbiji – NAP projekat“ koji spovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u saradnji sa Ministartvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i uz finansijsku podršku Zelenog klimatskog fonda (GCF). Okrugli sto je okupio 70 učesnika, uključujući i učesnike prisutne putem zoom platforme.

  Pred sam početak prisutne je pozdravio Miroslav Tadić, programski analitičar u UNDP-u i pomoćnica ministarke u Ministarstvu zaštite životne sredine, Sandra Dokić, dok je u nastavku Zorica Korać iz UNDP-a učesnicima okruglog stola predstavila značaj klimatoloških podataka za unapređenje srednjoročnog i dugoročnog planiranja mera prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove u Republici Srbiji

  Predstavnici RHMZ-a, Predrag Živadinović I Ivica Nikolić su izneli informacije o hidrološkim osmatračkim sistemima površinskih I podzemnih voda, dok je Dragan Mihić predstavio klimatološke produkte RHMZ-a i web portal DANUBECLIM. U nastavku je Slavica Radovanović govorila o agrometeorološkim produktima – monitoring i prognoza suše, dok je Biljana Milić Petrović imala prezentaciju na temu indeksa klimatskih ekstrema.

  Tokom diskusije učesnici okruglog stola su se dotakli tema kao što je značaj klimatoloških podataka za unapređenje planiranja mera prilagođavanja, tipovi klimatoloških podataka od značaja za korisnike, adekvatan format podataka, upotrebljivost podataka kao I načini komuniciranja sa podacima. Na samom kraju okruglog stola, profesor Vladimir Đurđević, sa Instituta za meteorologiju Univerziteta u Beogradu, predstavio je NAP veb platformu za podršku planiranju adaptacije.

  U prilogu se nalaze prezentacije sa sastanka:

  Web-portal-DanubeClim.pdf

  Hidroloski osmatracki sistem_Površinske_vode

  Klimatoloski-produkti-RHMZ.pdf

  Indeksi klimatskih ekstrema RHMZ.pdf

  Aktivnosti_RHMZ_Agrometеorologija.pdf

  Hidroloski osmatracki sistem_PodzemneVode_RHMZ

 • Na 10 radionica za jačanje institucionalnih kapaciteta za adaptaciju na klimatske promene skoro 500 učesnika

  Skupom u beogradskom hotelu Mona Plaza, koji je pratilo više od 60 učesnika, broj domaćih stručnjaka i predstavnika lokalnih samouprava i tela koji su analizirali izazove koji prate klimatske promene dostigao je brojku od 500. Naime, na prethodnim radionicama organizovanim u 9 gradova, zabeležen je veliki odziv javnosti koji su pratili skupove uživo ili putem zoom platforme iz svih delova Srbije.

  Skup koji je ponovo imao u fokusu predložene mere, ali i šta radi stručna javnost, najbolje pokazuje da postoji zainteresovana javnost koja se bavi klimatskim promenama kao i da postoji prostor za primenu svih mera u sektoru poljoprivrede, upravljenja vodama, energetike i infrastrukture. I ovaj put najviše pažnje posvećeno je aktivnostima koje se sprovode sa nacionalnim stručnim, istraživačkim i naučnim institucijama, kao i merama koje imaju za cilj smanjenje rizika od katastrofa i elementarnih nepogoda.

  Uz mere prevencije i adaptacije koje su zasnovane na iskustvima, dobrim praksama i naučenim lekcijama na nivou lokalnih samouprava, zaključak učesnika bio je da je neophodno tražiti najbolja rešenja i da u tom postupku budu uključeni svi predstavnici relevantnih javnih preduzeća, poljoprivrednih stručnih službi, nastavnici u poljoprivrednim i građevinskim školama, kao i predstavnici nevladinih organizacija i privatnog sektora.

   

  U prilogu se nalaze prezentacije sa održanih treninga:

  NAP _Beograd__VODE

  NAP_Beograd_Livade

  NAP_Beograd_Putna infrastruktura

  NAP_Beograd_Ratarstvo

  NAP_Beograd_Stocarstvo

  NAP_Beograd_VINOGRAD

  NAP_Beograd_Vocarstvo

  NAP_MRVNAP-Energy

 • Održani treninzi na temu adaptacija na klimatske promene u poljoprivredi u okviru NAP projekta

  Šesti trening po redu koji prati izazove klimatskih promena u organizaciji UNDP-a održan je 14. decembra putem zoom platforme za predstavnike Borskog I Zajecarskog okruga. Narednog dana, održan je sedmi trening po redu u Kruševcu, za učesnike iz Rasinskog I Moravskog okruga koji su skup pratili uživo i putem zoom platforme.

  Na šestom i sedmom skupu, koji su organizovani posle Beograda, Niša, Kragujevca, Vrdnika i Zlatibora, najviše pažnje posvećeno je merama adaptacije na sektor poljoprivrede. Profesori sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu govorili su o prilagođavanju na izmenjene klimatske uslove uvoćarstvu, vinogradarstvu, ratarstvu, stočarstvu, upravljanju livadama i pašnjacima.

  Poljoprivreda je po svojoj prirodi visoko zavisna od klimatskih promena. Različita tehnološka rešenja se razvijaju i primenjuju sa ciljem smanjenja zavisnosti poljoprivredne proizvodnje od nepredvidivih klimatskih uslova. Uz mere prevencije i adaptacije koje su zasnovane na iskustvima, dobrim praksama i naučenim lekcijama na nivou lokalnih samouprava, održani treninzi su pokazali koliko je neophodno da se domaći proizvođači prilagode na nove uslove kao I da je potrebno prilagođavanja poljoprivredne proizvodnje na klimatske promene koje se moraju sprovoditi sistematski imajući u vidu pretnje koje dolaze.

  U prilogu se nalaze prezentacije sa održanih treninga:

  Prilagođavanje sektora stočarstva klimatskim promenama

  Potencijal i mogućnosti navodnjavanja u poljoprivredi

  Uticaj klimatskih promena i mere adaptacije u voćarstvu

  Uticaj klimatskih promena i mere adaptacije u vinogradarstvu

  Uticaj klimatskih promena i mere adaptacije u ratarstvu

  Uticaj klimatskih promena na livade i pašnjake i mere adaptacije