Unapređenje srednjoročnog i dugoročnog planiranja mera prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove u Republici Srbiji

Projekat finansira Zeleni klimatski fond (GCF), a implementira Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

IZVEŠTAJI

Analiza dostupnosti klimatskih i socio-ekonomskih informacija

Vidi više

Institucionalni kapaciteti za CCA

Vidi više

Postojeća politika, regulatorni i institucionalni okvir

Vidi više

Brošure

ENERGIJA

Vidi više

ŠUME I UPRAVLJANJE ŠUMAMA

Vidi više

POLJOPRIVREDA

Vidi više

INFRASTRUKTURA

Vidi više

JAVNO ZDRAVLJE

Vidi više