Predstavljen Digitalni atlas klime Srbije: Novi korak ka planiranju prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove

U Beogradu, 31. oktobra 2022. godine je održan ,,Dijalog o klimatskim promenama”, sa ciljem da svi relevantni akteri u društvu budu podstaknuti da adekvatno i blagovremeno odgovore na izazov klimatskih promena. Tokom dijaloga, zvanično je lansiran Digitalni atlas klime Srbije razvijen u okviru projekta „Unapređenje srednjoročnog i dugoročnog planiranja mera prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove u Republici Srbiji – NAP projekat“ koji spovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i uz finansijsku podršku Zelenog klimatskog fonda (GCF).

Digitalni atlas klime je online platforma koja na osnovu meteoroloških i geoprostornih podataka daje uvid u trenutne i buduće promene klime, i po prvi put omogućava sveobuhvatno i besplatno informisanje o klimatskim promenama i njihovim posledicama u Srbiji. Na Digitalnom atlasu je moguće pratiti veliki broj promenljivih – temperatura, padavina, ali i specifične vrednosti kao što su dužina toplotnih talasa ili broj mraznih dana i to na nivou cele države, regiona ili svake pojedinačne opštine. Sam atlas je razvijen u saradnji sa Fizičkim fakultetom u Beogradu, a zasnovan na podacima iz inicijative CORDEX Svetskog programa za istraživanje klime, kao i na podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Digitalni atlas klime je predstavio dr Vladimir Đurđević, profesor sa Fizičkog fakulteta u Beogradu i učesnik u izradi Digitalnog atlasa, “Osnovna funkcija portala je podrška državnoj upravi i lokalnim samoupravama u prilagođavanju na klimatske promene”. Profesor Đurđević je najavio radionice za zainteresovane korisnike – naučnike, privrednike, predstavnike lokalnih samouprava, kako bi savladali upotrebu atlasa i koristili dobijene podatke za planiranje adaptacije na klimatske promene na lokalnom ili nacionalnom nivou.

U međuvremenu, budite slobodni da se uputite na Digitalni atlas klime u Srbiji i sami probajte da iskoristite njegove funkcionalnosti – postoji i uputstvo za upotrebu da pomogne u prvim koracima.