DOKUMENTA

IZVEŠTAJI

Анализа доступности климатских и социо-економских информација, укључујући климатске податке, податке о ризицима и проценама погођености и информације о мерама адапатације

Види више

Извештај о капацитетима и потребама јачањa капацитета на националном и нивоу локаалних самоуправа за адаптацију на измењене климатске услове

Види више

Преглед и процена постојеће политике, регулаторног и институционалног оквира за прилагођавање климатским променама са препорукама за развој и унапређење посебне политике и регулаторног оквира

Види више

Brošure

ENERGIJA

Vidi više

ŠUME I UPRAVLJANJE ŠUMAMA

Vidi više

POLJOPRIVREDA

Vidi više

INFRASTRUKTURA

Vidi više

JAVNO ZDRAVLJE

Vidi više