UNAPREĐENJE SREDNJEROČNOG I DUGOROČNOG PLANIRANJA MERA PRILAGOĐAVANJA NA IZMENJENE KLIMATSKE USLOVE U REPUBLICI SRBIJI

PROFIL

Donator: Zeleni Klimatski Fond

Budžet: $1,935,484

Glavni partner na projektu: Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Vodoprivrede

Trajanje: 2019-2022

CILJ

Unapređenje zakonodavnog i institucionalnog okvira Republike Srbije za smanjenje ranjivosti na klimatske promene i integrisanje mera prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove pri donošenju odluka i investicionog planiranja.

KONTEKST

Promene klime već negativno utiču, a očekivane promene mogu značajno ugroziti ciljeve razvoja Republike Srbije. Negativne posledice posebno su vidljive u sektorima poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a događaji poslednjih decenija (poput poplava 2014. godine) pokazale su osetljivost na klimatske promene i u sektorima energetike, saobraćaja i infrastrukture. Pored ovih, prioritetnih sektora, promene klime nesumnjivo utiču i na sve ostale privredne sektore i srpsko društvo u celini.

U skladu sa Okvirnom konvencijom Ujedinjenih Nacija o promeni klime, Sporazumom iz Pariza i kao posledica procesa pristupanja Evropskoj uniji i pre svega zbog šteta i gubitaka izazvanih promenama klime Srbija ima potrebu i obavezu da se strateški pripremi i sprovodi mere i aktivnosti prilagođavanja promenjenim klimatskim uslovima.

I pored određenog napretka u zakonodavnom i institucionalnom smislu u oblasti adaptacije na izmenjene klimatske uslove, nedovoljna razmena informacija između relevatnih institucija, nekoordinisano i ad hoc reagovanje, kao i nedostatak sredstava i kapacitetea za dalju integraciju mera, politika i aktivnosti prilagođavanja na klimatske promene u strategije i politike na nacionalnom, sektorskom i lokalnom nivou među ključnim su nedostacima koje je potrebno rešiti.

DOSADAŠNJI REZULTATI

 • “Analiza dostupnosti klimatskih i socio-ekonomskih informacija” izveštaj završen, obazebđen pregled trenutnog stanja i koraka koje treba preduzeti za izgradnju i jačanje institucionalnih kapaciteta za prilagođavanje klimatskim promenama (CCA);
 •  “Institucionalni kapaciteti za CCA” izveštaj završen i obezbeđen pregled postojećih kapaciteta kao i potreba jačanja kapaciteta na nacionalnom i nivou lokalnih samouprava;
 • “Postojeća politika, regulatorni i institucionalni okvir” izveštaj završen i pripremljene preporuke za poboljšanje konkretnih politika i regulatornih mera;
 • Sprovedena ekonomska procena šteta i gubitaka izazvanih klimatskih promenama na nivou lokalnih samouprava;
 • Formulisane preporuke za revidirani NDC za Srbiju o boljoj integraciji rešenja zasnovanih na prirodi;
 • Predstavnici resornih ministarstava i relevantnih institucija vlasti učestvovali na veb treninzima, radionicama i konsultativnim sastancima o CCA.

FOKUS

 • Jačanje zakonodavnog i institucionalnog okvira za prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove (CCA).
 • Procena i rešavanje neposrednih nacionalnih i subnacionalnih CCA politika i nedostataka u institucionalnim kapacitetima;
 • Priprema Nacionalnog plana prilagođavanja izmenjenim klimatskim uslovima (NAP) i integracija CCA u nacionalne, sektorske i lokalne procese planiranja;
 • Unaparedjenje nacionalno određenog doprinosa (NDC);
 • Razvoj veb aplikacije i platforme za prikaz procene ugroženosti od klimatskih promena i intervencije prilagođavanja (CCA);
 • Sprovođenje obuka, radionica i konsultativnih sastanaka sa predstavnicima relevantnih institucija.

Ključni sektori informisani o merama prilagođavanja na klimatske promene:

 • Poljoprivreda
 • Vodoprivreda
 • Šumarstvo
 • Energetika
 • Saobraćaj & Infrastruktura