Izdvajamo

 • Javni poziv za prikupljanje izjava o zainteresovanosti za podršku u izradi programa specijalističkih/master studija u oblasti klimatskih promena, uključujući prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove

  Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), raspisuje javni poziv za podnošenje izjava o zainteresovanosti za dobijanje podrške u izradi multidisciplinarnog programa specijalističkih/master studija na temu klimatskih promena, uključujući prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove. Poziv je raspisan u okviru projekta „Unapređenje srednjoročnog i dugoročnog planiranja mera prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove u Republici Srbiji“, koji UNDP realizuje uz podršku Zelenog klimatskog fonda, Ministarstva zaštite životne sredine i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

  Cilj poziva

  Klimatske promene, kao jedan on najvećih izazova za društvo i ekonomiju, nameću i potrebu obrazovanja stručnog kadra koji može da odgovori na brojne izazove u svim sektorima privrede, zaštiti životne sredine, zaštiti zdravlja, kreiranju politika, itd. S obzirom na prirodu ove teme, neophodno je primeniti multidisciplinarni pristup u osmišljavanju studijskog programa koji bi odgovorio na ove izazove.

  Ovim pozivom UNDP želi da prikupi izjave zainteresovanosti visokoškolskih ustanova/univerziteta za dobijanje podrške u razvijanju multidisciplinarnog specijalističkog/master programa na temu klimatskih promena, uključujući prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove.

  Ko može da se prijavi?

  Poziv za podnošenje izjava o zainteresovanosti namenjen je visokoškolskim ustanovama/univerzitetima akreditovanim u skladu sa zakonom i propisanim postupkom i standardima za akreditaciju, a koji planiraju izradu, sprovođenje i akreditaciju novog multidisciplinarnog studijskog programa specijalističkih/master studija (ili su u fazi izrade) u oblasti klimatskih promena, uključujući prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove.

  Vremenski okvir poziva

  10. jun 2022. Otvaranje javnog poziva
  30. jun 2022. Rok za dostavu prijava
  15. jul 2022. Rezultati javnog poziva

  Smernice za prijavljivanje na javni poziv i onlajn formular dostupni su na sledećem linku:

  Smernice za prijavljivanje na javni poziv

  Onlajn formular 

 • Treći trening po redu na temu adaptacija na klimatske promene u okviru NAP projekta

  U Kragujevcu, 22. i 23.11.2021. godine, održan je treći dvodnevni trening u okviru projekta „Unapređenje srednjoročnog i dugoročnog planiranja mera prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove u Republici Srbiji – NAP projekat“ koji spovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u saradnji sa Ministartvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i uz finansijsku podršku Zelenog klimatskog fonda (GCF). Trening pod nazivom „Jačanje institucionalnih kapaciteta za adaptaciju na klimatske promene“ okupio je preko 100 učesnika, uključujući i učesnike prisutne putem zoom platforme.

  Pred sam početak prisutne je pozdravio Miroslav Tadić iz UNDP-a kao i Milivoje Jovanović iz partnerske organizacije ENECE. Prvi dan treninga otvorila je Danijela Božanić, ekspertkinja za klimatske promene, koja je predstavila sistem za monitoring, izveštavanje i verifikaciju (MRV) u oblasti klimatskih promena kao i prateći informacioni sistem sa fokusom na MRV modul u oblasti prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove, dok je u nastavku Zdravko Maksimović, načelnik Odseka za civilnu zaštitu, Grada Kraljeva, govorio na temu promena klime i smanjenju rizika od katastrofa. Posle diskusije o predloženim merama usledio je nastavak gde je Danijela Božanić takođe predstavila  uticaje klimatskih promena i mere adaptacije u sektoru energetike, dok su profesori sa Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Goran Mladenović i Jelena Ćirilović Stanković govorili o uticaju klimatskih promena i elementarnih nepogoda na putnu infrastrukturu. Na samom kraju prvog dana treninga, Nikola Vukomanović, ekspert za komunikaciju, je učesnicima predstavio na koji način bi trebalo slati poruke i komunicirati sa javnošću kada su u pitanju klimatske promene.

  Drugi dan treninga je počeo rezimeom prvog dana koji je Milivoje Jovanović iz ENECE predstavio učesnicima. Nakon toga, profesor Vladimir Đurđević, sa Instituta za meteorologiju Univerziteta u Beogradu, predstavio je NAP veb platformu za podršku planiranju adaptacije, dok je profesorka Marija Ćosić predstavila potencijale i mogućnosti navodnjavanja u poljoprivredi. Predavači sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu su imali završne prezentacije na temu kako klimatske promene utiče i koje su mere adaptacije i to: za oblast ratarstva profesor Željko Dolijanović, za livade i pašnjake profesor Aleksandar Simić i u oblasti stočarstva profesor Dragan Stanojević.

  Kao i svaki put do sada, uporedo sa treninzima, nastavljene su i radionice sa novinarima, koji su i ovaj put imali priliku da čuju više o uticaju klimatskih promena i o merama adaptacije, ali i takođe da diskutuju o načinima komuniciranja i slanja poruka prema javnosti. Cilj ove radionice je angažovanje predstavnika medija u podizanju svesti šire javnosti o promenama klime i neophodnosti adaptacije na izmenjene klimatske uslove, kao i umrežavanje između predstavnika medija i eksperata u oblasti klimatskih promena, u cilju buduće saradnje.

  U prilogu se nalaze prezentacije sa održanih treninga:

  1. Prvi dan treninga 22.11.2021.

  Klimatske promene i smanjenje rizika od katastrofe

  Monitoring, izveštavanje i verifikacija (MRV)

  Uticaj klimatskih promena i mere adaptacije od značaja za putnu infrastrukturu

  Uticaj promene klime na proizvodnju energije

  1. Drugi dan treninga 23.11.2021.

  Potencijal i mogućnosti navodnjavanja u poljoprivredi

  Prilagođavanje sektora stočarstva klimatskim promenama

  Uticaj klimatskih promena i mere adaptacije u ratarstvu

  Uticaj klimatskih promena na livade i pašnjake i mere adaptacije

 • Nastavak treninga na temu adaptacija na klimatske promene u okviru NAP projekta

  U Nišu, 17. i 18.11.2021. godine, održan je drugi dvodnevni trening u okviru projekta „Unapređenje srednjoročnog i dugoročnog planiranja mera prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove u Republici Srbiji – NAP projekat“ koji spovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u saradnji sa Ministartvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i uz finansijsku podršku Zelenog klimatskog fonda (GCF). Trening pod nazivom „Jačanje institucionalnih kapaciteta za adaptaciju na klimatske promene“ okupio je preko 100 učesnika, uključujući i učesnike prisutne putem zoom platforme.

  Pred sam početak prisutne je pozdravila Snežana Ostojić Paunović iz UNDP-a kao i Milivoje Jovanović iz partnerske organizacije ENECE. Prvi dan treninga otvorila je profesorka Marija Ćosić predstavivši potencijale i mogućnosti navodnjavanja u poljoprivredi, dok je u nastavku profesor Dejan Đurović predstavio uticaj klimatskih promena i mere adaptacije u ratarstvu. U nastavku, profesorka Zorica Ranković Vasić govorila je o uticaju klimatskih promena i mere adaptacije u vinogradarstvu, dok je profesor Željko Dolijanović učinio isto za oblast ratarstva, profesor Aleksandar Simić za livade i pašnjake i profesor Dragan Stanojević u oblasti stočarstva. Svi pomenuti predavači/profesori su sa Poljoprivredog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

  Drugi dan treninga je počeo rezimemom prvog dana koji je Milivoje Jovanović iz ENECE predstavio učesnicima. Danijela Božanić, ekspertkinja za klimatske promene, je predstavila sistem za monitoring, izveštavanje i verifikaciju (MRV) u oblasti klimatskih promena kao i prateći informacioni sistem sa fokusom na MRV modul u oblasti prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove, dok je u nastavku profesor Vladimir Đurđević, sa Instituta za meteorologiju Univerziteta u Beogradu, predstavio NAP veb platformu za podršku planiranju adaptacije. Danijela Božanić je takođe predstavila  uticaji klimatskih promena i mere adaptacije u sektoru energetike, dok su profesori sa Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Goran Mladenović i Jelena Ćirilović Stanković govorili o uticaju klimatskih promena i elementarnih nepogoda na putnu infrastrukturu.

  U okviru treninga sa novinarima, Nikola Vukomanović, ekspert za komunikaciju, je učesnicima predstavio na koji način bi trebalo slati poruke i komunicirati sa javnošću kada su u pitanju klimatske promene, a na samom kraju treninga je Zdravko Maksimović, načelnik Odseka za civilnu zaštitu, Grada Kraljeva, govorio na temu promena klime i smanjenju rizika od katastrofa.

  Kako i prethodni tako i ovaj put, uporedo sa treninzima, nastavljene su i radionice sa novinarima, koji su ovaj put imali priliku da čuju više o uticaju klimatskih promena i o merama adaptacije, ali i takođe da diskutuju o načinima komuniciranja i slanja poruka prema javnosti. Cilj ove radionice je angažovanje predstavnika medija u podizanju svesti šire javnosti o promenama klime i neophodnosti adaptacije na izmenjene klimatske uslove, kao i umrežavanje između predstavnika medija i eksperata u oblasti klimatskih promena, u cilju buduće saradnje.

  U prilogu se nalaze prezentacije sa održanih treninga:

  1. Prvi dan treninga 17.11.2021.

  https://adaptacije.klimatskepromene.rs/wp-content/uploads/2021/11/Potencijal-i-mogucnosti-navodnjavanja-u-poljoprivredi.pptx

  https://adaptacije.klimatskepromene.rs/wp-content/uploads/2021/11/Prilagodjavanje-sektora-stocarstva-klimatskim-promenama.pptx

  https://adaptacije.klimatskepromene.rs/wp-content/uploads/2021/11/Uticaj-klimatskih-promena-i-mere-adaptacije-u-ratarstvu.pptx

  https://adaptacije.klimatskepromene.rs/wp-content/uploads/2021/11/Uticaj-klimatskih-promena-i-mere-adaptacije-u-vocarstvu.pptx

  https://adaptacije.klimatskepromene.rs/wp-content/uploads/2021/11/Uticaj-klimatskih-promena-na-livade-i-pasnjake-i-mere-adaptacije.pptx

  1. Drugi dan treninga 18.11.2021.

  https://adaptacije.klimatskepromene.rs/wp-content/uploads/2021/11/Uticaj-klimatskih-promena-i-mere-adaptacije-od-znacaja-za-putnu-infrastrukturu.pptx

  https://adaptacije.klimatskepromene.rs/wp-content/uploads/2021/11/Monitoring-izvestavanje-i-verifikacija-MRV.pptx

  https://adaptacije.klimatskepromene.rs/wp-content/uploads/2021/11/Uticaj-klimatskih-promena-i-mere-adaptacije-od-znacaja-za-putnu-infrastrukturu.pptx

  https://adaptacije.klimatskepromene.rs/wp-content/uploads/2021/11/Uticaj-promene-klime-na-proizvodnju-energije.pptx

 • Održan prvi trening na temu adaptacija na klimatske promene u okviru NAP projekta

  U Beogradu, 19. i 20.10.2021. godine, u hotelu Metropol, održan je prvi dvodnevni trening u okviru projekta „Unapređenje srednjoročnog i dugoročnog planiranja mera prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove u Republici Srbiji – NAP projekat“ koji spovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u saradnji sa Ministartvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i uz finansijsku podršku Zelenog klimatskog fonda (GCF). Trening pod nazivom „Jačanje institucionalnih kapaciteta za adaptaciju na klimatske promene“ okupio je preko 100 učesnika, uključujući i učesnike prisutne putem zoom platforme.

  Neposredno pred sam početak treninga, 19.10.2021. godine, održan je sastanak članova Radne grupe u okviru NAP projekta. Na sastanku su predstavljene informacije o dosadašnjim rezultatima i budućim koracima u okviru projekta. Na samom početku sastanka prisutne je pozdravio Igor Grabež ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, dok su ispred UNDP-a na sastanku govorili: Tatjana Strahinjić Nikolić, zamenica tim lidera za vitalni razvoj, Miroslav Tadić, programski analitičar za životnu sredinu i klimatske promene. Zorica Korać, portfolio menadžerka je predstavila NAP projekat, dosadašnje rezultate i planirane aktivnosti, dok je Danijela Božanić, tehnička savetnica na projektu, prezentovala sadržaj Programa prilagođavanja na klimateske promene, kao dokumenta javne politike.

  Na prvom danu treninga ekspertkinje, Ana Vuković Vimić i Mirjam Vujadinović Mandić, sa Poljoprivrednog fakulteta, su predstavile osmotrene i očekivane promene klime, dok je u nastavku profesor Vladimir Đurđević, sa Instituta za meteorologiju Univerziteta u Beogradu, predstavio NAP veb platformu za podršku planiranju adaptacije. Na samom kraju predavači Aleksa Lipovac, Dejan Đurović, Željko Dolijanović, Aleksandar Simić, Dragan Stanojević, Marija Ćosić i Zorica Ranković Vasić, sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, predstavili su uticaj klimatskih promena i mere adaptacije u sektoru poljoprivrede.

  Drugi dan treninga je počeo sa prezentacijom Danijele Božanić, ekspertkinje iz oblasti klimatskih promena i tehničke savetnice na projektu, koja je predstavila uticaj klimatskih promena i mere adaptacije u sektoru energetike. U nastavku je profesor Goran Mladenović sa Građevinskog fakulteta u Beogradu predstavio uticaj promene klime i mere adaptacije od značaja za putnu infrastrukturu, dok je Zdravko Maksimović, načelnik Odseka za civilnu zaštitu, Grada Kraljeva, govorio na temu promena klime i smanjenje rizika od katastrofe.

  Uporedo sa treninzima nastavljene su i radionice sa novinarima, koji su ovaj put imali priliku da čuju više o uticaju klimatskih promena na svaki od sektora i o merama adaptacije, kao i da postavljanju pitanja i diskutuju sa ekspetima na temu klimatskih promena. Cilj radionice je angažovanje predstavnika medija u podizanju svesti šire javnosti o promenama klime i neophodnosti adaptacije na izmenjene klimatske uslove, kao i umrežavanje između predstavnika medija i eksperata u oblasti klimatskih promena, u cilju buduće saradnje.

  U prilogu se nalaze prezentacije sa održanih treninga:

  Prvi dan treninga 19.10.2021.

  Osmotrene I buduće promene klime

  Uticaj klimatskih promena I mere adaptacije u sektoru poljoprivrede

  Drugi dan treninga 20.10.2021.

  Uticaj promene klime na proizvodnju energije

  Uticaj promene klime I mere adaptacije na putnu infrastrukturu

  Klimatske promene I smanjenje rizika od katastrofa

 • Održana prva radionica za novinare na temu klimatskih promena u Srbiji

  U Beogradu, 01.10.2021. godine, održana je prva od planiranih pet u nizu radionica za medije, na temu klimatskih promena u Srbiji, gde su gosti bili urednici brojnih nacionalnih medijskih kuća.

  Radionica za medije na temu klimatskih promena organizovana je uoči 26. zasedanja članica Okvirne konvencije UN o promeni klime  koja će biti održana od 31. oktobra do 12. novembra 2021. u Glazgovu u Velikoj Britaniji, pod pokroviteljstvom UN-a. Lideri 197 zemalja, među kojima je i Srbija, sastaće se da predstave svoje planove i konkretne aktivnosti koje za cilj imaju sprečavanja daljeg globalnog zagrevanja. Veruje se da je COP26 poslednja prilika za svet da se klimatske promene stave pod kontrolu.

  Radionica je namenjena urednicima i novinarima koji izveštavaju o klimatskim promenama, ekonomiji, ekologiji, energetici, poljoprivredi, javnom sektoru i srodnim oblastima. Cilj radionice je angažovanje predstavnika medija u podizanju svesti šire javnosti o temama vezanim za klimatske promene, kao i umrežavanje između predstavnika medija i eksperata u oblasti klimatskih promena, u cilju buduće saradnje.

  O važnosti konferencije u Glazgovu, prilagođavanju na klimatske promene u praksi kao i pregled konkretnih mera za sektore koji su najugroženiji klimatskim promenama, ispred UNDP-ja na radionici su govorili: Miroslav Tadić, programski analitičar za životnu sredinu i klimatske promene, Snežana Ostojić Paunović, projektna koordinatorka i Zorica Korać, portfolio menadžerka. Na temu adaptacija na izmenjene klimatske uslove u Srbiji, na radionici je govorila i Danijela Božanić, ekspertkinja iz oblasti klimatskih promena.

  Ova i buduće radionice radionice, između ostalog, imaju za cilj skretanje pažnje i podizanje svesti u javnosti, kao i podsticanje na dijalog sa donosiocima odluka na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou, po pitanju klimatskih promena. Naredne radionice uključiće još više medijskih profesionalaca i tako doprineti boljoj informisanosti javnost o ovoj važnoj temi.

  U prilogu se nalaze prezentacije sa održane radionice:

  Miroslav Tadić i Snežana Ostojić Paunović:  https://adaptacije.klimatskepromene.rs/wp-content/uploads/2021/10/CoP26_trening-za-novinare-Miroslav-Tadic-i-Snezana-Ostojic-Paunovic.pptx

  Danijela Božanić: https://adaptacije.klimatskepromene.rs/wp-content/uploads/2021/10/CC-Danijela-Bozanic.pptx

  Zorica Korać: https://adaptacije.klimatskepromene.rs/wp-content/uploads/2021/10/NAP-potencijalne-mere-Zorica-Korac.pptx