Izdvajamo

 • Treći trening po redu na temu adaptacija na klimatske promene u okviru NAP projekta

  U Kragujevcu, 22. i 23.11.2021. godine, održan je treći dvodnevni trening u okviru projekta „Unapređenje srednjoročnog i dugoročnog planiranja mera prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove u Republici Srbiji – NAP projekat“ koji spovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u saradnji sa Ministartvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i uz finansijsku podršku Zelenog klimatskog fonda (GCF). Trening pod nazivom „Jačanje institucionalnih kapaciteta za adaptaciju na klimatske promene“ okupio je preko 100 učesnika, uključujući i učesnike prisutne putem zoom platforme.

  Pred sam početak prisutne je pozdravio Miroslav Tadić iz UNDP-a kao i Milivoje Jovanović iz partnerske organizacije ENECE. Prvi dan treninga otvorila je Danijela Božanić, ekspertkinja za klimatske promene, koja je predstavila sistem za monitoring, izveštavanje i verifikaciju (MRV) u oblasti klimatskih promena kao i prateći informacioni sistem sa fokusom na MRV modul u oblasti prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove, dok je u nastavku Zdravko Maksimović, načelnik Odseka za civilnu zaštitu, Grada Kraljeva, govorio na temu promena klime i smanjenju rizika od katastrofa. Posle diskusije o predloženim merama usledio je nastavak gde je Danijela Božanić takođe predstavila  uticaje klimatskih promena i mere adaptacije u sektoru energetike, dok su profesori sa Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Goran Mladenović i Jelena Ćirilović Stanković govorili o uticaju klimatskih promena i elementarnih nepogoda na putnu infrastrukturu. Na samom kraju prvog dana treninga, Nikola Vukomanović, ekspert za komunikaciju, je učesnicima predstavio na koji način bi trebalo slati poruke i komunicirati sa javnošću kada su u pitanju klimatske promene.

  Drugi dan treninga je počeo rezimeom prvog dana koji je Milivoje Jovanović iz ENECE predstavio učesnicima. Nakon toga, profesor Vladimir Đurđević, sa Instituta za meteorologiju Univerziteta u Beogradu, predstavio je NAP veb platformu za podršku planiranju adaptacije, dok je profesorka Marija Ćosić predstavila potencijale i mogućnosti navodnjavanja u poljoprivredi. Predavači sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu su imali završne prezentacije na temu kako klimatske promene utiče i koje su mere adaptacije i to: za oblast ratarstva profesor Željko Dolijanović, za livade i pašnjake profesor Aleksandar Simić i u oblasti stočarstva profesor Dragan Stanojević.

  Kao i svaki put do sada, uporedo sa treninzima, nastavljene su i radionice sa novinarima, koji su i ovaj put imali priliku da čuju više o uticaju klimatskih promena i o merama adaptacije, ali i takođe da diskutuju o načinima komuniciranja i slanja poruka prema javnosti. Cilj ove radionice je angažovanje predstavnika medija u podizanju svesti šire javnosti o promenama klime i neophodnosti adaptacije na izmenjene klimatske uslove, kao i umrežavanje između predstavnika medija i eksperata u oblasti klimatskih promena, u cilju buduće saradnje.

  U prilogu se nalaze prezentacije sa održanih treninga:

  1. Prvi dan treninga 22.11.2021.

  Klimatske promene i smanjenje rizika od katastrofe

  Monitoring, izveštavanje i verifikacija (MRV)

  Uticaj klimatskih promena i mere adaptacije od značaja za putnu infrastrukturu

  Uticaj promene klime na proizvodnju energije

  1. Drugi dan treninga 23.11.2021.

  Potencijal i mogućnosti navodnjavanja u poljoprivredi

  Prilagođavanje sektora stočarstva klimatskim promenama

  Uticaj klimatskih promena i mere adaptacije u ratarstvu

  Uticaj klimatskih promena na livade i pašnjake i mere adaptacije

 • Nastavak treninga na temu adaptacija na klimatske promene u okviru NAP projekta

  U Nišu, 17. i 18.11.2021. godine, održan je drugi dvodnevni trening u okviru projekta „Unapređenje srednjoročnog i dugoročnog planiranja mera prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove u Republici Srbiji – NAP projekat“ koji spovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u saradnji sa Ministartvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i uz finansijsku podršku Zelenog klimatskog fonda (GCF). Trening pod nazivom „Jačanje institucionalnih kapaciteta za adaptaciju na klimatske promene“ okupio je preko 100 učesnika, uključujući i učesnike prisutne putem zoom platforme.

  Pred sam početak prisutne je pozdravila Snežana Ostojić Paunović iz UNDP-a kao i Milivoje Jovanović iz partnerske organizacije ENECE. Prvi dan treninga otvorila je profesorka Marija Ćosić predstavivši potencijale i mogućnosti navodnjavanja u poljoprivredi, dok je u nastavku profesor Dejan Đurović predstavio uticaj klimatskih promena i mere adaptacije u ratarstvu. U nastavku, profesorka Zorica Ranković Vasić govorila je o uticaju klimatskih promena i mere adaptacije u vinogradarstvu, dok je profesor Željko Dolijanović učinio isto za oblast ratarstva, profesor Aleksandar Simić za livade i pašnjake i profesor Dragan Stanojević u oblasti stočarstva. Svi pomenuti predavači/profesori su sa Poljoprivredog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

  Drugi dan treninga je počeo rezimemom prvog dana koji je Milivoje Jovanović iz ENECE predstavio učesnicima. Danijela Božanić, ekspertkinja za klimatske promene, je predstavila sistem za monitoring, izveštavanje i verifikaciju (MRV) u oblasti klimatskih promena kao i prateći informacioni sistem sa fokusom na MRV modul u oblasti prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove, dok je u nastavku profesor Vladimir Đurđević, sa Instituta za meteorologiju Univerziteta u Beogradu, predstavio NAP veb platformu za podršku planiranju adaptacije. Danijela Božanić je takođe predstavila  uticaji klimatskih promena i mere adaptacije u sektoru energetike, dok su profesori sa Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Goran Mladenović i Jelena Ćirilović Stanković govorili o uticaju klimatskih promena i elementarnih nepogoda na putnu infrastrukturu.

  U okviru treninga sa novinarima, Nikola Vukomanović, ekspert za komunikaciju, je učesnicima predstavio na koji način bi trebalo slati poruke i komunicirati sa javnošću kada su u pitanju klimatske promene, a na samom kraju treninga je Zdravko Maksimović, načelnik Odseka za civilnu zaštitu, Grada Kraljeva, govorio na temu promena klime i smanjenju rizika od katastrofa.

  Kako i prethodni tako i ovaj put, uporedo sa treninzima, nastavljene su i radionice sa novinarima, koji su ovaj put imali priliku da čuju više o uticaju klimatskih promena i o merama adaptacije, ali i takođe da diskutuju o načinima komuniciranja i slanja poruka prema javnosti. Cilj ove radionice je angažovanje predstavnika medija u podizanju svesti šire javnosti o promenama klime i neophodnosti adaptacije na izmenjene klimatske uslove, kao i umrežavanje između predstavnika medija i eksperata u oblasti klimatskih promena, u cilju buduće saradnje.

  U prilogu se nalaze prezentacije sa održanih treninga:

  1. Prvi dan treninga 17.11.2021.

  https://adaptacije.klimatskepromene.rs/wp-content/uploads/2021/11/Potencijal-i-mogucnosti-navodnjavanja-u-poljoprivredi.pptx

  https://adaptacije.klimatskepromene.rs/wp-content/uploads/2021/11/Prilagodjavanje-sektora-stocarstva-klimatskim-promenama.pptx

  https://adaptacije.klimatskepromene.rs/wp-content/uploads/2021/11/Uticaj-klimatskih-promena-i-mere-adaptacije-u-ratarstvu.pptx

  https://adaptacije.klimatskepromene.rs/wp-content/uploads/2021/11/Uticaj-klimatskih-promena-i-mere-adaptacije-u-vocarstvu.pptx

  https://adaptacije.klimatskepromene.rs/wp-content/uploads/2021/11/Uticaj-klimatskih-promena-na-livade-i-pasnjake-i-mere-adaptacije.pptx

  1. Drugi dan treninga 18.11.2021.

  https://adaptacije.klimatskepromene.rs/wp-content/uploads/2021/11/Uticaj-klimatskih-promena-i-mere-adaptacije-od-znacaja-za-putnu-infrastrukturu.pptx

  https://adaptacije.klimatskepromene.rs/wp-content/uploads/2021/11/Monitoring-izvestavanje-i-verifikacija-MRV.pptx

  https://adaptacije.klimatskepromene.rs/wp-content/uploads/2021/11/Uticaj-klimatskih-promena-i-mere-adaptacije-od-znacaja-za-putnu-infrastrukturu.pptx

  https://adaptacije.klimatskepromene.rs/wp-content/uploads/2021/11/Uticaj-promene-klime-na-proizvodnju-energije.pptx

 • Održan prvi trening na temu adaptacija na klimatske promene u okviru NAP projekta

  U Beogradu, 19. i 20.10.2021. godine, u hotelu Metropol, održan je prvi dvodnevni trening u okviru projekta „Unapređenje srednjoročnog i dugoročnog planiranja mera prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove u Republici Srbiji – NAP projekat“ koji spovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u saradnji sa Ministartvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i uz finansijsku podršku Zelenog klimatskog fonda (GCF). Trening pod nazivom „Jačanje institucionalnih kapaciteta za adaptaciju na klimatske promene“ okupio je preko 100 učesnika, uključujući i učesnike prisutne putem zoom platforme.

  Neposredno pred sam početak treninga, 19.10.2021. godine, održan je sastanak članova Radne grupe u okviru NAP projekta. Na sastanku su predstavljene informacije o dosadašnjim rezultatima i budućim koracima u okviru projekta. Na samom početku sastanka prisutne je pozdravio Igor Grabež ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, dok su ispred UNDP-a na sastanku govorili: Tatjana Strahinjić Nikolić, zamenica tim lidera za vitalni razvoj, Miroslav Tadić, programski analitičar za životnu sredinu i klimatske promene. Zorica Korać, portfolio menadžerka je predstavila NAP projekat, dosadašnje rezultate i planirane aktivnosti, dok je Danijela Božanić, tehnička savetnica na projektu, prezentovala sadržaj Programa prilagođavanja na klimateske promene, kao dokumenta javne politike.

  Na prvom danu treninga ekspertkinje, Ana Vuković Vimić i Mirjam Vujadinović Mandić, sa Poljoprivrednog fakulteta, su predstavile osmotrene i očekivane promene klime, dok je u nastavku profesor Vladimir Đurđević, sa Instituta za meteorologiju Univerziteta u Beogradu, predstavio NAP veb platformu za podršku planiranju adaptacije. Na samom kraju predavači Aleksa Lipovac, Dejan Đurović, Željko Dolijanović, Aleksandar Simić, Dragan Stanojević, Marija Ćosić i Zorica Ranković Vasić, sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, predstavili su uticaj klimatskih promena i mere adaptacije u sektoru poljoprivrede.

  Drugi dan treninga je počeo sa prezentacijom Danijele Božanić, ekspertkinje iz oblasti klimatskih promena i tehničke savetnice na projektu, koja je predstavila uticaj klimatskih promena i mere adaptacije u sektoru energetike. U nastavku je profesor Goran Mladenović sa Građevinskog fakulteta u Beogradu predstavio uticaj promene klime i mere adaptacije od značaja za putnu infrastrukturu, dok je Zdravko Maksimović, načelnik Odseka za civilnu zaštitu, Grada Kraljeva, govorio na temu promena klime i smanjenje rizika od katastrofe.

  Uporedo sa treninzima nastavljene su i radionice sa novinarima, koji su ovaj put imali priliku da čuju više o uticaju klimatskih promena na svaki od sektora i o merama adaptacije, kao i da postavljanju pitanja i diskutuju sa ekspetima na temu klimatskih promena. Cilj radionice je angažovanje predstavnika medija u podizanju svesti šire javnosti o promenama klime i neophodnosti adaptacije na izmenjene klimatske uslove, kao i umrežavanje između predstavnika medija i eksperata u oblasti klimatskih promena, u cilju buduće saradnje.

  U prilogu se nalaze prezentacije sa održanih treninga:

  Prvi dan treninga 19.10.2021.

  Osmotrene I buduće promene klime

  Uticaj klimatskih promena I mere adaptacije u sektoru poljoprivrede

  Drugi dan treninga 20.10.2021.

  Uticaj promene klime na proizvodnju energije

  Uticaj promene klime I mere adaptacije na putnu infrastrukturu

  Klimatske promene I smanjenje rizika od katastrofa

 • Održana prva radionica za novinare na temu klimatskih promena u Srbiji

  U Beogradu, 01.10.2021. godine, održana je prva od planiranih pet u nizu radionica za medije, na temu klimatskih promena u Srbiji, gde su gosti bili urednici brojnih nacionalnih medijskih kuća.

  Radionica za medije na temu klimatskih promena organizovana je uoči 26. zasedanja članica Okvirne konvencije UN o promeni klime  koja će biti održana od 31. oktobra do 12. novembra 2021. u Glazgovu u Velikoj Britaniji, pod pokroviteljstvom UN-a. Lideri 197 zemalja, među kojima je i Srbija, sastaće se da predstave svoje planove i konkretne aktivnosti koje za cilj imaju sprečavanja daljeg globalnog zagrevanja. Veruje se da je COP26 poslednja prilika za svet da se klimatske promene stave pod kontrolu.

  Radionica je namenjena urednicima i novinarima koji izveštavaju o klimatskim promenama, ekonomiji, ekologiji, energetici, poljoprivredi, javnom sektoru i srodnim oblastima. Cilj radionice je angažovanje predstavnika medija u podizanju svesti šire javnosti o temama vezanim za klimatske promene, kao i umrežavanje između predstavnika medija i eksperata u oblasti klimatskih promena, u cilju buduće saradnje.

  O važnosti konferencije u Glazgovu, prilagođavanju na klimatske promene u praksi kao i pregled konkretnih mera za sektore koji su najugroženiji klimatskim promenama, ispred UNDP-ja na radionici su govorili: Miroslav Tadić, programski analitičar za životnu sredinu i klimatske promene, Snežana Ostojić Paunović, projektna koordinatorka i Zorica Korać, portfolio menadžerka. Na temu adaptacija na izmenjene klimatske uslove u Srbiji, na radionici je govorila i Danijela Božanić, ekspertkinja iz oblasti klimatskih promena.

  Ova i buduće radionice radionice, između ostalog, imaju za cilj skretanje pažnje i podizanje svesti u javnosti, kao i podsticanje na dijalog sa donosiocima odluka na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou, po pitanju klimatskih promena. Naredne radionice uključiće još više medijskih profesionalaca i tako doprineti boljoj informisanosti javnost o ovoj važnoj temi.

  U prilogu se nalaze prezentacije sa održane radionice:

  Miroslav Tadić i Snežana Ostojić Paunović:  https://adaptacije.klimatskepromene.rs/wp-content/uploads/2021/10/CoP26_trening-za-novinare-Miroslav-Tadic-i-Snezana-Ostojic-Paunovic.pptx

  Danijela Božanić: https://adaptacije.klimatskepromene.rs/wp-content/uploads/2021/10/CC-Danijela-Bozanic.pptx

  Zorica Korać: https://adaptacije.klimatskepromene.rs/wp-content/uploads/2021/10/NAP-potencijalne-mere-Zorica-Korac.pptx

 • Održan prvi Dijalog o prilagođavanju Srbije na klimatske promene

  Beograd, 31. mart 2021 – Dijalog na kome se govorilo o mogućim socio-ekonomskim posledicama klimatskih promena u Srbiji, o tome koliko je naša zemlja spremna da im se prilagodi, kao i koja je cena klimatske otpornosti i kako obezbediti sredstva da se ona dostigne, održan je danas u organizaciji Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Dijalog je deo procesa razvoja Nacionalnog plana adaptacije na klimatske promene, koji UNDP priprema u partnerstvu sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, uz podršku Zelenog klimatskog fonda (GCF).

  Učesnici dijaloga su istakli da klimatske promene negativno utiču na proizvodnju hrane i energije, biodiverzitet, na dostupnost pijaće vode, infrastrukturu, i dodatno opterećuju sistem usluga zdravstvene i socijalne zaštite.

  Region u kome se Srbija nalazi je veoma osetljiv na klimatske promene, sa prosečnim porastom temperature većim od globalnog proseka. U kombinaciji sa promenama u režimu padavina, dalji rast temperatura bi mogao da udvostruči broj i intenzitet toplotnih talasa, što bi dodatno povećalo rizik od poplava, suša i šumskih požara.

  Nalazi izveštaja UNDP-a pokazuju da bi klimatske promene mogle da uspore ekonomski razvoj Srbije, posebno u sektorima poljoprivrede i vodoprivrede, šumarstva, energetike, saobraćaja i infrastrukture. Usled ekstremnih vremenskih uslova, poput poplava 2014. godine, Srbija je od 2000. godine do danas pretrpela više od 6 milijardi dolara štete, a rizikuje da izgubi isto toliko do kraja ove decenije ukoliko ne preduzme adekvatne mere.

  Eksperti koji su učestvovali u dijalogu napomenuli su da prilagođavanje na klimatske promene treba da postane deo svake dugoročne strategije razvoja. Jedan od ključnih koraka koje je Srbija do sada preduzela je usvajanje Zakona o klimatskim promenama, čime je adekvatan odgovor na klimatske rizike postao obavezujuća norma.

  Ekstremne vremenske prilike u Srbiji sve više utiču na dostupnost vode za proizvodnju energije iz hidropotencijala, ali i na povećanje potreba za energijom hlađenja leti. Planiranje navodnjavanja, koje je neophodno kako bi prinos poljoprivrednih kultura ostao nepromenjen, takođe u velikoj meri zavisi od dostupnosti vode.

  „Jedan od prioriteta Ministarstva, kao nužna mera adaptacije, je uspostavljanje sistema navodnjavanja na što većoj površini obradivog zemljišta. Istovremeno, naši napori idu i u pravcu izgradnje što efikasnijeg sistema, kako bi se smanjio pritisak poljoprivrede na vodne resurse. Mere adaptacije, poput zamene sorti i vrsta sa klimatski adaptibilnim, prilagođavanje termina i vrsta radova promenom kalendara useva, rotacija istih, samo su neke od mera koje ne zahtevaju dodatna ulaganja, ali svakako doprinose kako smanjenju negativnih uticaja na životnu sredinu uopšte, tako i kvalitetnijim i zdravijim prehrambenim proizvodima“, naveo je Igor Grabež, predstavnik nacionalnog tima za saradnju sa GCF-om, ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

  Fransin Pikap stalna predstavnica UNDP-a u Srbiji istakla je da zahvaljujući podršci Zelenog klimatskog fonda, UNDP i Vlada Srbije zajedno razvijaju prvi Nacionalni plan adaptacije, kako bi Srbija na vreme sprovela mere koje su neophodne za prilagođavanje na klimatske promene. „Pružamo podršku institucijama na nacionalnom i lokalnom nivou da aspekte klimatskih promena uključe u strateško planiranje, zakonodavstvo i planiranje investicija. U okviru razvoja plana adaptacije već pripremamo konkretne mere prilagođavanja u sektorima koji su prepoznati kao najugroženiji, kao i održivu strategiju za njihovo finansiranje. Izgradnja klimatske otpornosti približiće Srbiju ostvarenju Ciljeva održivog razvoja, posebno Cilja 13 koji poziva na hitnu akciju za klimu“ dodala je Pikap.

  Prema izveštajima UNDP-a u Srbiji nedostaju  sredstva za sprovođenje mera prilagođavanja na klimatske promene na nacionalnom i lokalnom nivou.

  Učesnici dijaloga smatraju da bi država trebalo da uključi i privatni sektor u tranziciju ka niskougljeničnoj i cirkularnoj ekonomiji, kako bi uspela da podmiri troškove klimatske otpornosti. Dodatni motiv za to je i Ekonomski i investicioni plan za Zapadni Balkan, kojim je Evropska unija namenila 9 milijardi bespovratne pomoći državama ovog regiona za zelenu transformaciju privrede i javnog sektora.

  „Zeleni klimatski fond podržava zemlje Zapadnog Balkana u planiranju što boljeg odgovora na klimatske promene kroz poboljšanje koordinacije između nadležnih institucija, prikupljanje podataka o uticaju klimatskih promena, uključivanje privatnog sektora i povećanje ulaganja u mere adaptacije. Regionalna saradnja predstavlja šansu da ove zemlje zajednički reše pitanja adaptacije na klimatske promene. Dok je prikupljanje podataka započeto u različitim sektorima, potrebno je unaprediti dostupnost podataka o rizicima i uticajima koje donose klimatske promene, kao i o najugroženijim sektorima. Ovi podaci su od ključnog značaja, ne samo za efikasnije planiranje prilagođavanja, već i kao osnov za kreiranje i razvoj mera finansijske podrške“, ukazala je Svetlana Frenova, savetnica Zelenog klimatskog fonda za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju.

  U Dijalogu su učestvovali i predstavnice i predstavnici Vlade Republike Crne Gore i Vlade Republike Severne Makedonije, kao i UNDP-a iz Bosne i Hercegovine i Moldavije, radi razmene iskustava i jačanja saradnje zemalja u regionu u postizanju klimatske otpornosti.

  Dijalog o prilagođavanju Srbije na klimatske promene održan je u okviru projekta ”Unapređenje srednjoročnog i dugoročnog planiranja mera prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove”, koji finansira Zeleni klimatski fond (GCF), a sprovodi UNDP u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

  [/vc_column][/vc_row]