Održan prvi trening na temu adaptacija na klimatske promene u okviru NAP projekta

U Beogradu, 19. i 20.10.2021. godine, u hotelu Metropol, održan je prvi dvodnevni trening u okviru projekta „Unapređenje srednjoročnog i dugoročnog planiranja mera prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove u Republici Srbiji – NAP projekat“ koji spovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u saradnji sa Ministartvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i uz finansijsku podršku Zelenog klimatskog fonda (GCF). Trening pod nazivom „Jačanje institucionalnih kapaciteta za adaptaciju na klimatske promene“ okupio je preko 100 učesnika, uključujući i učesnike prisutne putem zoom platforme.

Neposredno pred sam početak treninga, 19.10.2021. godine, održan je sastanak članova Radne grupe u okviru NAP projekta. Na sastanku su predstavljene informacije o dosadašnjim rezultatima i budućim koracima u okviru projekta. Na samom početku sastanka prisutne je pozdravio Igor Grabež ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, dok su ispred UNDP-a na sastanku govorili: Tatjana Strahinjić Nikolić, zamenica tim lidera za vitalni razvoj, Miroslav Tadić, programski analitičar za životnu sredinu i klimatske promene. Zorica Korać, portfolio menadžerka je predstavila NAP projekat, dosadašnje rezultate i planirane aktivnosti, dok je Danijela Božanić, tehnička savetnica na projektu, prezentovala sadržaj Programa prilagođavanja na klimateske promene, kao dokumenta javne politike.

Na prvom danu treninga ekspertkinje, Ana Vuković Vimić i Mirjam Vujadinović Mandić, sa Poljoprivrednog fakulteta, su predstavile osmotrene i očekivane promene klime, dok je u nastavku profesor Vladimir Đurđević, sa Instituta za meteorologiju Univerziteta u Beogradu, predstavio NAP veb platformu za podršku planiranju adaptacije. Na samom kraju predavači Aleksa Lipovac, Dejan Đurović, Željko Dolijanović, Aleksandar Simić, Dragan Stanojević, Marija Ćosić i Zorica Ranković Vasić, sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, predstavili su uticaj klimatskih promena i mere adaptacije u sektoru poljoprivrede.

Drugi dan treninga je počeo sa prezentacijom Danijele Božanić, ekspertkinje iz oblasti klimatskih promena i tehničke savetnice na projektu, koja je predstavila uticaj klimatskih promena i mere adaptacije u sektoru energetike. U nastavku je profesor Goran Mladenović sa Građevinskog fakulteta u Beogradu predstavio uticaj promene klime i mere adaptacije od značaja za putnu infrastrukturu, dok je Zdravko Maksimović, načelnik Odseka za civilnu zaštitu, Grada Kraljeva, govorio na temu promena klime i smanjenje rizika od katastrofe.

Uporedo sa treninzima nastavljene su i radionice sa novinarima, koji su ovaj put imali priliku da čuju više o uticaju klimatskih promena na svaki od sektora i o merama adaptacije, kao i da postavljanju pitanja i diskutuju sa ekspetima na temu klimatskih promena. Cilj radionice je angažovanje predstavnika medija u podizanju svesti šire javnosti o promenama klime i neophodnosti adaptacije na izmenjene klimatske uslove, kao i umrežavanje između predstavnika medija i eksperata u oblasti klimatskih promena, u cilju buduće saradnje.

U prilogu se nalaze prezentacije sa održanih treninga:

Prvi dan treninga 19.10.2021.

Osmotrene I buduće promene klime

Uticaj klimatskih promena I mere adaptacije u sektoru poljoprivrede

Drugi dan treninga 20.10.2021.

Uticaj promene klime na proizvodnju energije

Uticaj promene klime I mere adaptacije na putnu infrastrukturu

Klimatske promene I smanjenje rizika od katastrofa

DOKUMENTA