Nastavak treninga na temu adaptacija na klimatske promene u okviru NAP projekta

U Nišu, 17. i 18.11.2021. godine, održan je drugi dvodnevni trening u okviru projekta „Unapređenje srednjoročnog i dugoročnog planiranja mera prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove u Republici Srbiji – NAP projekat“ koji spovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u saradnji sa Ministartvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i uz finansijsku podršku Zelenog klimatskog fonda (GCF). Trening pod nazivom „Jačanje institucionalnih kapaciteta za adaptaciju na klimatske promene“ okupio je preko 100 učesnika, uključujući i učesnike prisutne putem zoom platforme.

Pred sam početak prisutne je pozdravila Snežana Ostojić Paunović iz UNDP-a kao i Milivoje Jovanović iz partnerske organizacije ENECE. Prvi dan treninga otvorila je profesorka Marija Ćosić predstavivši potencijale i mogućnosti navodnjavanja u poljoprivredi, dok je u nastavku profesor Dejan Đurović predstavio uticaj klimatskih promena i mere adaptacije u ratarstvu. U nastavku, profesorka Zorica Ranković Vasić govorila je o uticaju klimatskih promena i mere adaptacije u vinogradarstvu, dok je profesor Željko Dolijanović učinio isto za oblast ratarstva, profesor Aleksandar Simić za livade i pašnjake i profesor Dragan Stanojević u oblasti stočarstva. Svi pomenuti predavači/profesori su sa Poljoprivredog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Drugi dan treninga je počeo rezimemom prvog dana koji je Milivoje Jovanović iz ENECE predstavio učesnicima. Danijela Božanić, ekspertkinja za klimatske promene, je predstavila sistem za monitoring, izveštavanje i verifikaciju (MRV) u oblasti klimatskih promena kao i prateći informacioni sistem sa fokusom na MRV modul u oblasti prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove, dok je u nastavku profesor Vladimir Đurđević, sa Instituta za meteorologiju Univerziteta u Beogradu, predstavio NAP veb platformu za podršku planiranju adaptacije. Danijela Božanić je takođe predstavila  uticaji klimatskih promena i mere adaptacije u sektoru energetike, dok su profesori sa Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Goran Mladenović i Jelena Ćirilović Stanković govorili o uticaju klimatskih promena i elementarnih nepogoda na putnu infrastrukturu.

U okviru treninga sa novinarima, Nikola Vukomanović, ekspert za komunikaciju, je učesnicima predstavio na koji način bi trebalo slati poruke i komunicirati sa javnošću kada su u pitanju klimatske promene, a na samom kraju treninga je Zdravko Maksimović, načelnik Odseka za civilnu zaštitu, Grada Kraljeva, govorio na temu promena klime i smanjenju rizika od katastrofa.

Kako i prethodni tako i ovaj put, uporedo sa treninzima, nastavljene su i radionice sa novinarima, koji su ovaj put imali priliku da čuju više o uticaju klimatskih promena i o merama adaptacije, ali i takođe da diskutuju o načinima komuniciranja i slanja poruka prema javnosti. Cilj ove radionice je angažovanje predstavnika medija u podizanju svesti šire javnosti o promenama klime i neophodnosti adaptacije na izmenjene klimatske uslove, kao i umrežavanje između predstavnika medija i eksperata u oblasti klimatskih promena, u cilju buduće saradnje.

U prilogu se nalaze prezentacije sa održanih treninga:

  1. Prvi dan treninga 17.11.2021.

https://adaptacije.klimatskepromene.rs/wp-content/uploads/2021/11/Potencijal-i-mogucnosti-navodnjavanja-u-poljoprivredi.pptx

https://adaptacije.klimatskepromene.rs/wp-content/uploads/2021/11/Prilagodjavanje-sektora-stocarstva-klimatskim-promenama.pptx

https://adaptacije.klimatskepromene.rs/wp-content/uploads/2021/11/Uticaj-klimatskih-promena-i-mere-adaptacije-u-ratarstvu.pptx

https://adaptacije.klimatskepromene.rs/wp-content/uploads/2021/11/Uticaj-klimatskih-promena-i-mere-adaptacije-u-vocarstvu.pptx

https://adaptacije.klimatskepromene.rs/wp-content/uploads/2021/11/Uticaj-klimatskih-promena-na-livade-i-pasnjake-i-mere-adaptacije.pptx

  1. Drugi dan treninga 18.11.2021.

https://adaptacije.klimatskepromene.rs/wp-content/uploads/2021/11/Uticaj-klimatskih-promena-i-mere-adaptacije-od-znacaja-za-putnu-infrastrukturu.pptx

https://adaptacije.klimatskepromene.rs/wp-content/uploads/2021/11/Monitoring-izvestavanje-i-verifikacija-MRV.pptx

https://adaptacije.klimatskepromene.rs/wp-content/uploads/2021/11/Uticaj-klimatskih-promena-i-mere-adaptacije-od-znacaja-za-putnu-infrastrukturu.pptx

https://adaptacije.klimatskepromene.rs/wp-content/uploads/2021/11/Uticaj-promene-klime-na-proizvodnju-energije.pptx

Brošure