Treći trening po redu na temu adaptacija na klimatske promene u okviru NAP projekta

U Kragujevcu, 22. i 23.11.2021. godine, održan je treći dvodnevni trening u okviru projekta „Unapređenje srednjoročnog i dugoročnog planiranja mera prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove u Republici Srbiji – NAP projekat“ koji spovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u saradnji sa Ministartvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i uz finansijsku podršku Zelenog klimatskog fonda (GCF). Trening pod nazivom „Jačanje institucionalnih kapaciteta za adaptaciju na klimatske promene“ okupio je preko 100 učesnika, uključujući i učesnike prisutne putem zoom platforme.

Pred sam početak prisutne je pozdravio Miroslav Tadić iz UNDP-a kao i Milivoje Jovanović iz partnerske organizacije ENECE. Prvi dan treninga otvorila je Danijela Božanić, ekspertkinja za klimatske promene, koja je predstavila sistem za monitoring, izveštavanje i verifikaciju (MRV) u oblasti klimatskih promena kao i prateći informacioni sistem sa fokusom na MRV modul u oblasti prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove, dok je u nastavku Zdravko Maksimović, načelnik Odseka za civilnu zaštitu, Grada Kraljeva, govorio na temu promena klime i smanjenju rizika od katastrofa. Posle diskusije o predloženim merama usledio je nastavak gde je Danijela Božanić takođe predstavila  uticaje klimatskih promena i mere adaptacije u sektoru energetike, dok su profesori sa Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Goran Mladenović i Jelena Ćirilović Stanković govorili o uticaju klimatskih promena i elementarnih nepogoda na putnu infrastrukturu. Na samom kraju prvog dana treninga, Nikola Vukomanović, ekspert za komunikaciju, je učesnicima predstavio na koji način bi trebalo slati poruke i komunicirati sa javnošću kada su u pitanju klimatske promene.

Drugi dan treninga je počeo rezimeom prvog dana koji je Milivoje Jovanović iz ENECE predstavio učesnicima. Nakon toga, profesor Vladimir Đurđević, sa Instituta za meteorologiju Univerziteta u Beogradu, predstavio je NAP veb platformu za podršku planiranju adaptacije, dok je profesorka Marija Ćosić predstavila potencijale i mogućnosti navodnjavanja u poljoprivredi. Predavači sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu su imali završne prezentacije na temu kako klimatske promene utiče i koje su mere adaptacije i to: za oblast ratarstva profesor Željko Dolijanović, za livade i pašnjake profesor Aleksandar Simić i u oblasti stočarstva profesor Dragan Stanojević.

Kao i svaki put do sada, uporedo sa treninzima, nastavljene su i radionice sa novinarima, koji su i ovaj put imali priliku da čuju više o uticaju klimatskih promena i o merama adaptacije, ali i takođe da diskutuju o načinima komuniciranja i slanja poruka prema javnosti. Cilj ove radionice je angažovanje predstavnika medija u podizanju svesti šire javnosti o promenama klime i neophodnosti adaptacije na izmenjene klimatske uslove, kao i umrežavanje između predstavnika medija i eksperata u oblasti klimatskih promena, u cilju buduće saradnje.

U prilogu se nalaze prezentacije sa održanih treninga:

  1. Prvi dan treninga 22.11.2021.

Klimatske promene i smanjenje rizika od katastrofe

Monitoring, izveštavanje i verifikacija (MRV)

Uticaj klimatskih promena i mere adaptacije od značaja za putnu infrastrukturu

Uticaj promene klime na proizvodnju energije

  1. Drugi dan treninga 23.11.2021.

Potencijal i mogućnosti navodnjavanja u poljoprivredi

Prilagođavanje sektora stočarstva klimatskim promenama

Uticaj klimatskih promena i mere adaptacije u ratarstvu

Uticaj klimatskih promena na livade i pašnjake i mere adaptacije