I četvrta radionica UNDP u znaku izazova sa kojima se suočava Srbija sa klimatskim promenama. Izlaganje eksperata za klimatske promene pratilo više od sto ljudi.

Kako najbolje odgovoriti na izazove sa kojima se Srbija suočava zbog izmenjenih uslova klimatskih promena – bila je glavna tema dvodnevne radionice koja je u organizaciji UNDP-a održana na Fruškoj gori 30. novembra i 1. decembra. Brojni domaći stručnjaci Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i  Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede predstavili su radove na temu klimatskih promena i analizirali sa više od sto učesnika radionice uticaje na sektor poljoprivrede, upravljenja vodama, energetiku i infrastrukturu. Uz učesnike koji su skup pratili u sali, događaj su sve vreme putem zoom platforme pratili i brojni učesnici iz drugih gradova u Srbiji.

Poput prethodna tri skupa u Beogradu, Nišu i Kragujevcu, najviše pažnje tokom izlaganja i diskusije posvećeno je aktivnostima koje se sprovode sa nacionalnim stručnim, istraživačkim i naučnim institucijama, kao i merama koje imaju za cilj smanjenje rizika od katastrofa i elementarnih nepogoda. Poseban akcent stavljen je na mere prevencije i adaptacije koje su zasnovane na iskustvima, dobrim praksama i naučenim lekcijama na nivou lokalnih samouprava.

Događaj koji je organizovan na Fruškoj gori pokazao se kao još jedan odličan skup koji je na istom mestu okupio najbolje stručnjake iz domena klimatskih promena, kao i predstavnike lokalnih samouprava koji se bave poljoprivredom, energetikom i infrastrukturom, upravljanjem vodama, pripremom projekata, lokalnim razvojem i smanjenjem rizika. Tokom dva dana, na traženju najboljih rešenja uključili su se i predstavnici relevantnih javnih preduzeća, poljoprivrednih stručnih službi, nastavnici u poljoprivrednim i građevinskim školama, kao i predstavnici nevladinih organizacija i privatnog sektora.

U prilogu se nalaze prezentacije sa održanih treninga:

Prvi dan treninga 30.11.2021.

Klimatske promene i smanjenje rizika od katastrofe

Potencijal i mogućnosti navodnjavanja u poljoprivredi

Uticaj klimatskih promena i mere adaptacije u ratarstvu

Uticaj klimatskih promena i mere adaptacije u vinogradarstvu

Uticaj klimatskih promena i mere adaptacije u voćarstvu

Drugi dan treninga 1.12.2021.

Monitoring, izveštavanje i verifikacija (MRV)

Uticaj klimatskih promena i mere adaptacije od značaja za putnu infrastrukturu

Uticaj promene klime na proizvodnju energije