Daily Archives

21 децембра, 2021
 • Na 10 radionica za jačanje institucionalnih kapaciteta za adaptaciju na klimatske promene skoro 500 učesnika

  Skupom u beogradskom hotelu Mona Plaza, koji je pratilo više od 60 učesnika, broj domaćih stručnjaka i predstavnika lokalnih samouprava i tela koji su analizirali izazove koji prate klimatske promene dostigao je brojku od 500. Naime, na prethodnim radionicama organizovanim u 9 gradova, zabeležen je veliki odziv javnosti koji su pratili skupove uživo ili putem zoom platforme iz svih delova Srbije.

  Skup koji je ponovo imao u fokusu predložene mere, ali i šta radi stručna javnost, najbolje pokazuje da postoji zainteresovana javnost koja se bavi klimatskim promenama kao i da postoji prostor za primenu svih mera u sektoru poljoprivrede, upravljenja vodama, energetike i infrastrukture. I ovaj put najviše pažnje posvećeno je aktivnostima koje se sprovode sa nacionalnim stručnim, istraživačkim i naučnim institucijama, kao i merama koje imaju za cilj smanjenje rizika od katastrofa i elementarnih nepogoda.

  Uz mere prevencije i adaptacije koje su zasnovane na iskustvima, dobrim praksama i naučenim lekcijama na nivou lokalnih samouprava, zaključak učesnika bio je da je neophodno tražiti najbolja rešenja i da u tom postupku budu uključeni svi predstavnici relevantnih javnih preduzeća, poljoprivrednih stručnih službi, nastavnici u poljoprivrednim i građevinskim školama, kao i predstavnici nevladinih organizacija i privatnog sektora.

   

  U prilogu se nalaze prezentacije sa održanih treninga:

  NAP _Beograd__VODE

  NAP_Beograd_Livade

  NAP_Beograd_Putna infrastruktura

  NAP_Beograd_Ratarstvo

  NAP_Beograd_Stocarstvo

  NAP_Beograd_VINOGRAD

  NAP_Beograd_Vocarstvo

  NAP_MRVNAP-Energy