Unapređenje srednjoročnog i dugoročnog planiranja mera prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove u Republici Srbiji

Projekat finansira Zeleni klimatski fond (GCF), a implementira Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

IZVEŠTAJI

Извештај о утицају
климатских промена на
сектор ПОЉОПРИВРЕДЕ, са
предлогом мера адаптације*

Vidi više

Извештај о утицају
климатских промена
на сектор ПОЉОПРИВРЕДЕ,
са предлогом мера адаптације*

Vidi više

Извештај о утицају
климатских промена на
сектор ПОЉОПРИВРЕДЕ,
са предлогом мера адаптације

Vidi više

Извештај о утицају
климатских промена
на сектор шумарства,
са предлогом мера
адаптације

Vidi više

Извештај о утицају
климатских промена
на путну инфраструктуру,
са предлогом мера адаптације

Vidi više

Извештај о процени ризика
и анализи рањивости енергетског
сектора на утицаје климатских
промена, са предлогом мера
прилагођавањa

Vidi više

Извештај о утицају
климатских промена
на сектор здравља,
са предлогом
мера адаптације

Vidi više

Institucionalni kapaciteti za CCA

Vidi više

Postojeća politika, regulatorni i institucionalni okvir

Vidi više

Aнализа доступности климатских и социо-економских информација, укључујући климатске податке, податке о ризицима и проценама погођености и информације о мерама адапатације

Vidi više

Процена рањивости здравственог сектора Србије на здравствене ризике
проузроковане климатским променама

Vidi više

Brošure

ENERGIJA

Vidi više

ŠUME I UPRAVLJANJE ŠUMAMA

Vidi više

POLJOPRIVREDA

Vidi više

INFRASTRUKTURA

Vidi više

JAVNO ZDRAVLJE

Vidi više