Video library

Promena klimatskih uslova u Srbiji – osmotrene promene

Predavačica: Ana Vuković Vimić, ekspertkinja sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Promena klimatskih uslova u Srbiji – buduće klimatske projekcije

Predavačica:Mirjam Vujadinović Mandić, ekspertkinja sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu

NAP veb platforma za podršku planiranja adaptacije

Predavač: Vladimir Đurđević, profesor sa Instituta za meteorologiju Univerziteta u Beogradu

Poljoprivreda i klimatske promene – procena rizika, ranjivosti i mere adaptacije

Predavačica: Marija Ćosić, prof. dr sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Uticaj klimatskih promena na proizvodnju voća

Predavač: Dejan Đurović, prof. dr sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Procena rizika i ranjivosti u budućoj klimi – ratarstvo

Predavač: Željko Dolijanović, prof. dr sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Klimatske promene i smanjenje rizika od katastrofe

Predavač: Zdravko Maksimović, Načelnik odseka za civilnu zaštitu u Gradu Kraljevu

Uticaj promena klime i mere adaptacije od značaja za putnu infrastrukturu

Predavač: Goran Mladenović, profesor sa Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu